โครงการศิลาศิษย์รวมใจวิศวฯ ดงยางครบรอบ 50 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ร่วมกันก่อสร้าง "ศิลาศิษย์" เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความผุกพันต่อคณะฯ และคณาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่อศิษย์ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา

*** โปรดจองภายใน 30 มิถุนายน 2560 ***