ประกวดภาพเก่าในวันวาน

ร่วมส่งภาพถ่าย เพื่อประกวดภาพเก่าในวันวานกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปิดรับภาพประกวด

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีร่วมกิจกรรม และทางคณะฯ จะประกาศผลภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลในวันที่ 16 มีนาคม 2560